حمد و ثنا سزاوار خداوند عظیم، کریم، رحیم، سبوح، قدوس، غفور و رئوف است. خداوندی که پروردگارِ پیامبران، نیکان، راست‌گویان، نیکوکاران، خردمندان، دانشمندان، قویان و ضعیفان است، پاک و منزه است پروردگار عالمیان …

ادامه مطلب

شکر و سپاس بی‌پایان الله‌ایی را سزاست که همواره بر قالب جان‌ها، ندای لبیک را جاودانه نمود تا آنگاه که بندگان و آفریده‌های خویش را به ندای غیب می‌خواند همگان در یک لحظه در درگاهش حاضر آیند و او را به یگانگی و …

ادامه مطلب

به نام پروردگارِ کریمی که همواره دامنِ رحمتش برای همگان گسترده است و آنگاه که بندگانش در تاریکی جهل خود را فراموش می‌کنند یاوری‌اش را به میدانِ جانشان هدیه می‌نماید تا با یاری‌اش از جا برخیزند و …

ادامه مطلب

سزاوار و شایسته حمد و ستایش بی‌پایان ازلی و ابدی است خداوند یکتا، یگانه، پاکیزه و مهربان و بخشاینده که پروردگار شب و روز و تاریکی‌ها و روشنایی‌ها و کوه‌ها و دریاها و زمین و آسمان و هر چه در میان آن‌هاست …

ادامه مطلب

سزاوار و زیبنده است لباس کبریایی و شکوه و جلال بر پروردگار کریم که حمد و سپاس بی‌کران مخصوص ربوبیت و فرمانروایی اوست. نیست معبودی غیر او، پاک و منزه است که تسبیح می‌کنند ماهیانِ در دریا، …

ادامه مطلب

حمد و سپاس پروردگار عظیم و با شکوه و با جلال و گرامی را سزاست که به اذنش درهای رحمت آسمان و زمین گشوده شود، مردگان برانگیخته شوند و عجایب خلقت سازمان گیرد. پاک و منزه است خداوند …

ادامه مطلب

سلام و برکات پروردگار کریم بر جان‌هایی باد که همواره در طاعت حق بودند و اطاعت از خالق خویش را همچون هوای داخل سلول‌های جان خویشتن فرض می‌کردند و همچنین سلام و درود فرشتگان الهی بر بندگانی …

ادامه مطلب

حمد و ستایش مخصوص توست ای خداوند یکتا که عدد یکتایی فقط بر تو سزاوار است. حمد و ستایش سزاوار غیر تو نباشد و حمد و ستایشی که با گردش روزگار مضاعف و با عرش با عظمتت همسنگ گردد و…

ادامه مطلب

حمد و سپاس از آن خدایی است که بزرگوار و بخشنده، با شکوه و عطا بخش، پناه دهنده و قدرتمند، نگه‌دارنده و گشاینده و روزی دهنده است. خداوندی که شکافنده‌ی صبح، برطرف کننده‌ی تاریکی‌ها، بارنده‌ی باران،…

ادامه مطلب

حمد و سپاس و ستایش سزاوار خداوند سبحان است که رحمتش فریادرس گناه‌کاران، احسانش پناه دهنده‌ی درماندگان، آرام دل وحشت زدگان و گشایش دهنده‌ی غم‌دیدگان است. عفو و بخشش او از کیفرش …

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »