بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام محمد باقر (ع) ۹ مهر ۹۳ حمد و سپاس پروردگار جلیل و عظیم و کبیر را سزاوار است که از آن اوست نام‌های […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت حضرت زهرا (س) و امام محمد باقر (ع) ۱۰ اردیبهشت ۹۳ حمد و سپاس پروردگار جهان را سزاوار است که خود فرموده: مرا در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام محمد باقر (ع) ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ستایش مخصوص خدا است که پروردگار جهانیان است. بار الها ستایش تو را سزاست که پدید آورنده‌ی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام محمد باقر (ع) ۲ آبان ۹۱ ستایش مخصوص خدا است که پروردگار جهانیان است. بار الها ستایش تو را سزاست که پدید آورنده‌ی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی شهادت امام محمد باقر (ع) ۱۳ آبان ۱۳۹۰ حمد و سپاس از آن خداوند سبوح و قدوس، رحمان و رحیم است. حمد و سپاس از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام محمد باقر (ع) ۱۳ خرداد ۱۳۹۰ حمد و ستایش، خداوند عزوجل را سزاست که جهان را با علمِ ابدی و ازلی‌اش بیافرید و در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی ولادت امام محمد باقر (ع) ۱۸ دی ۱۳۸۹ حمد و سپاس خداوند کریم، عظیم و رحیم را سزاست که دل‌ها واله، شیفته، سرگردان و دلباخته‌ی […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشین