بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی اعیاد شعبانیه ۴ اسفند ۱۴۰۱ شکر پروردگار را که زبان را منشأ حرکت قرار داد تا همگان به ستایشش سر تسلیم فرود آورده و او […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز اربعین ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ سلام بر ایام که چونان گوهری امانت‌های جهان خاکی را در آغوش خویش می‌فشارد تا امانت‌دار خلیفگانی باشد که مدتی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب دوازدهم ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر کعبه قبله‌گاه عشاق، عابدان و ذاکران، بندگان مخلص که به سویش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب یازدهم ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر خالقی که مدبر الامور است در آفرینشش و طبق فرموده‌اش برگی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب دهم ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ شکر پروردگار عالم را بر ذکر «اِیاکَ نَعبُد وَ اِیاکَ نَستَعین». دریچه‌ی رحمت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی روز عاشورا ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر امانت‌دار زمان‌ها از اولین تا آخرین. امانتی که حکایتی از تلخی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر قلم و آنچه می‌نگارد. روزها و شب‌هایی که نویسندگان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب هشتم ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر ایام، بر روزها و شب‌هایش، بر فصل‌ها و سال‌هایش، بر ساعت‌ها […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب هفتم ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر طلوعی منور، ساعاتی که آغاز روز را خبر می‌دهد. مشتاقان کعبه‌ی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۴ ه.ق- حرکت به سوی نور) خطبه‌ی شب ششم ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ سلام بر روز و شبی که شاهد و مشهود عمر آفریده‌های پروردگار است. […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »