بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی اعیاد شعبانیه ۸ فروردین ۹۹ سلام بر آفرینش، بر پروردگار حکیم و کریم که فرمود: من آدم را از صلصال آفریدم و به همگان امر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی روز اربعین ۲۷ مهر ۹۸ سلام بر انتظار. آن زمان که جان انسان مشتاق گمشده‌ای است، دست به دعا بر می‌دارد، یا رب زمان بر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب دوازدهم ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر جانِ عالم قرآن کریم، جانی که تپش حیاتش ضامن وعده‌های الهی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب یازدهم ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر حق، آن زمان که با قامتی رشید و استوار در برابر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب دهم (شب اول شهادت امام حسین (ع)) ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ حمد و سپاس پروردگار حکیم و کریم […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی روز عاشورا ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر طور. طور عشق. طور دلدادگی. طور انتظار. پایان عمری مطهر. امروز […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر زمان. امانت‌دار جان‌های مطهر. همانانی که جز به آنچه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب هشتم ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر حق. وعده‌ی راستین پروردگار در دعوت همگان به گرفتن پیمان قالو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب هفتم ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر محرم. ماه مبارزه با شیاطین اِنس. شیاطینی که همگان قادر به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب ششم ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر آیینه‌ی زمان و انوار درخشانش، انواری که جان‌ها را مهمان دوران‌ها […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »