بسم الله الرّحمن الرّحیم

خطبه‌ی ولادت حضرت مهدی (عج)

۲ خرداد ۹۵

حمد و شکر و سپاس پروردگار یکتا را سزاست که همان‌گونه‌ای که در قرآن کریم وعده فرمود که: «قُل جاءَ الحَق و زَهَق الباطِل اِنَّ الباطِلَ کانَ زهوقاً» در چنین مبارک سحری خجسته و طلوع فجری منور بر بندگانش از سر رحمت و کرم وعده‌اش را عطا فرمود و در زمین و آسمان این ندا طنین‌انداز شد که حق آمد و باطل نابود شد. حقاً که باطل نابود شدنی بود و ضیافتی برپا شد، ضیافت حق که عرشیان در تماشای آن به یکدیگر فخر می‌فروشند و اعلام می‌دارند: اسرار حق آشکار گردید، قلب قرآن کریم گشوده شد، انوارش ظلمت جهل را در هم شکست و وعده‌ی پروردگار محقق گردید، کلیددار زمان متولد شد و رمز و راز خلقت از پوسته‌ی خویش خارج گردید و گوش‌ها به نوای محبتش شنوا شد و چشم‌ها در انتظار دیدنش مرطوب ماند تا خشکی جان در انوارش پدیدار نشود، زبان‌ها نامش را آموخت و به امید اجابتش او را خواند «یا صاحب‌الزمان».
پس سلام و تهنیت و درودی بی‌پایان بر آمدنش و بر قیامش و سلام بر زمان آنگاه که قلب خویش را در اسرارش بگشاید، زبانش از کام خاموشش به نطقی این‌گونه آغاز سخن کند: پروردگارم مرا شاهدی خواندی بر لحظاتی که جاءالحق را مانند گوهری بی‌همتا در گنجینه‌ی جانم ذخیره نموده‌ام پس انتظار را بر لحظاتم چشاندم تا طعمش را بقای خویش سازم. اینک شما را می‌خوانم تا ذخیره‌ام را بر همگان آشکار سازید و سینه‌ی تنگم را از این امانت برهانید پس پوسته‌ی خویش را مانند ترکی کهنه می‌دَرَد تا رازی آشکار گردد، امانت‌دارانِ صندوقچه‌اش را می‌خواند: برخیزید، دل خاک را بشکافید، انتظارتان سپری گشت، انوارش زمان را متوقف نمود تا جمال بی‌همتایش آشکار گردد.
بله سرور عالمیان حضرت زهرای مرضیه (س) چه زیبا توصیف فرمودند که هر چه در زمین و زمان و آسمان‌هاست در انتظار عصاره‌ی نبوت، منجی عالم بشریت، تکمیل کننده‌ی نعمت، خاتم امامت، امام عصر و زمان اباصالح المهدی (عج) لحظه شماری می‌کنند تا جمال بی‌مثالش که تشکیل شده از انوار حق و معرف چهره‌ی خلیفه و امامت است آشکار شود تا همگان با عشق از این تحفه‌ی بی‌نظیر پروردگار عالم با جان و دل پذیرا باشند.
چه شب با برکتی است، شبی که رسول خدا (ص) آن شب را باب رحمت الهی معرفی نمود و دست رحمتش را بر آسمان لطف پروردگار عالم بلند کرد و فرمود: یا رب در کرانه‌ی رحمتت ستاره‌ای را می‌بینم که بر قلبم نور افشانی می‌کند و مرا به نام می‌خواند و می‌گوید: ای رسول خدا به من بنگر، می‌آیم تا زمان رسالتت را تا قیامت جاودانه کنم و وصی دینت باشم و حامی امتت، آیا مرا به آغوشت می‌پذیری؟ و من رسول خدا پاسخ می‌دهم: به آغوشم بیا تا بار دیگر عظمت نزول را تماشا کنم و آن را به سینه‌ی پر رمز و رازم بفشارم و آن شب با برکت به صبحی مبارک متصل می‌شود و امانت رسالت قدم بر جهان خاکی می‌گذارد، جاء الحق طنین‌انداز می‌شود و به برکت آمدنش باطل‌ها می‌رود و 15 شعبان در جمال ملکوتی‌اش تا ابد منادی حق می‌گردد.
ولی افسوس چون اکنون پیامبر به تماشای امتش نشسته که به جای این تحفه‌ی بی‌نظیر الهی برای ساخته‌ی ذهن و نفسشان به جشن و شادمانی و پای‌کوبی می‌پردازند و کوی و برزن را آذین بستند و به انتظار امامی نشستند که خود برگزیدند نه پروردگار کریم. پس باید امام عصرمان را در حقش بشناسیم و شکرگزار خداوند مهربان باشیم که این نعمت و رحمت بی‌منتها را با وجود ناسپاسی‌مان برایمان حفظ فرمود و برای ظهور دولت حقه‌اش خود را با عمل به دستورات قرآن کریم و پیامبرمان آماده کنیم و انتظارش را در قالب حق ببینیم نه نفس، که سرور عالمیان آن را معنا فرمودند:
انتظار آن زمان که صدای حق طنین‌انداز می‌شود و پروردگار عالم گوش جان‌ها را می‌شکافد تا تمام پرده‌های عقلت دریده شود و صدایی همچون ندای نرم بارانی در بهار گوش جان‌ها را بنوازد: ای منتظرانم، منم آن وعده‌ی شیرین پروردگار عالم که نامم گوش زمان را شنوا می‌سازد و همگان را به دیدن حکومتی می‌خواند که تختش انوار قرآن کریم است. پس سلام بر آمدنش که حق است و بر منتظرانش که توان جانشان قادر به درک دولتی است که در آن باطل نابود می‌شود و آیه‌ی کریمه‌ی قرآن که می‌فرماید: جاءَ الحَق و زَهَق الباطِل بر سینه‌ی زمان جاودانه نقش می‌بندد.
اینک در ادامه پیش‌بینی امیر مؤمنان علی (ع) از امت آخرالزمان را نقل می‌کنیم که فرمودند: آخرین فرزندم حضرت مهدی (عج) به انکار امامتش در پرده‌ی غیب خواهد رفت و اُمت آخرالزمان نامش را دوست خواهند داشت و امامتش را در باطن جان نخواهند پذیرفت زیرا بر تنهایی‌اش می‌نالند و از اطاعتش همانند یاران پسرم حسن می‌گریزند و گریز آنان زمانشان را به جاهلیت پیوند خواهد داد و به زمانی که دختران را زنده به گور می‌کردند، آنان نیز جانشان را زنده زنده در گور زمان خواهند گذاشت و این در تمام اقوام و قوم‌های پیشین یافت نمی‌شود زیرا پنهان کردن حق پس از آشکار شدنش جزای سنگینی دارد و امامشان آنان را از وصایای پیامبرشان آگاه خواهد کرد زیرا جان مطهرش مزین به تمام معجزات پیامبران در تمام عصرها و دوران‌هاست.
اینک او را می‌خوانیم تا نام زیبایش غیبی را بگشاید که باطل در آن راهی ندارد پس او را می‌خوانیم:

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود خطبه