بسم الله الرّحمن الرّحیم

خطبه‌ی ولادت حضرت علی اکبر (ع)

۷ اردیبهشت ۹۷

سلام بر رحمتی که خویش را رحمان نامید تا بندگانش صفات عبادی الرحمن را از پروردگارشان به ارث برده و همان‌گونه که فرمان داده‌اند به اخلاق نیکو دست یافته و رستگار شوند. آیینه‌ی وجودشان در انعکاس انوار حق از باطل جدا گشته و دین خویش را بازیچه و لهو ندانسته و همواره به طرفش در حرکت باشند. گوش‌هایشان در نوای حق متنعم گردد و دل‌هایشان با محبتش در سینه ایفای نقش کند. مسلمانی را در صفتش بپذیرند و همواره مطیع فرمان حق باشند تا در دایره‌ی حق‌مداران پذیرفته شوند.
آنانی که بهترین متاع دنیایی خویش را با وعده‌های آسمانی آراستند تا جانشان از سرسبیل عشق لبریز گردد. آنگاه جام‌های نور را از پرده‌ی غیب به ظاهر وجود آوردند تا جان‌های در ظلمت مانده با آن از سیاهی و تباهی به راهی روشن و صراطی مطمئن به‌طرف دولت ظهور در حرکت باشند. مزدشان با پروردگارشان است زیرا وعده فرموده تا تجارت کنندگان با مال و جان و فرزند را در دایره‌ی حق بپذیرد.
آنانی که به مانند قوم بنی‌اسرائیل از فرعون‌های زمانه می‌گریزند تا به همراه امامشان به طور عشق سفر کنند و امامشان درحالی‌که حرارت قلبشان را در کلامشان می‌شنود صدایشان می‌کند: منم آن وعده‌ی شیرین الهی که منتظرش هستید پس قطرات اشکتان را از چهره‌های هجران کشیده می‌زدایم تا پیوند را در حق بیاموزید و راهی جز آنچه پروردگارتان فرمان داده نروید. سعادت را در رستگاری جست‌وجو کنید تا عمرتان در محور حق جاودانه گردد.
اینک پروردگارمان را می‌خوانیم:
یا رب همان‌گونه که فرمان داده‌اید قلب‌ها را قدرت جبروتی‌تان به هم نزدیک و مهربان کرد پس محبت را بهترین متاع بندگان خویش دانستید. این ثروت گران‌بها را از یاران و دوستان خود در برقراری حق و جداسازی باطل بپذیرید تا همواره نام جبروتی پروردگار خویش را بخوانند و با صدایی که انتظار را معنا می‌کند فریاد کنند:

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود خطبه