قرآن کریم

و قطعا قرآن را براى پندآموزى آسان كرديم، پس آيا پند گيرنده‏اى هست. القمر:۳۲

صحیفه سجادیه

 • خدایا! بر محمد و دودمانش درود فرست، و به هنگام پیرى، فراخ‏ترین روزى‏ات را نصیبم گردان

  sahife_testi صحیفه سجادیه - قسمتی از دعا 20 امام سجاد

 • خدایا! بر محمد و دودمانش درود فرست، و مرا به زیور نیکوکاران بیاراى، و جامه‏ى پرواپیشگان را بر اندام من بپوشان

  sahife_testi صحیفه سجادیه - قسمتی از دعا 20 امام سجاد

نهج البلاغه

 • وای بر غفلت زده ای که عمرش بر ضد او گواهی دهد و روزگار او را به شقاوت و پستی کشاند.

  nahjolbalaghe_testi نهج البلاغه - خطبه:64

 • بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد زيرك را در برهان كُند مى سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.

  nahjolbalaghe_testi نهج البلاغه - حکمت:3

قرآن

 • خدا را تسبيح مى‌گويند هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است، آن فرمانرواى پاك از عيب را، آن پيروزمند حكيم را. (۱)

  Quran-Testi1 قرآن - الجمعه:۱

 • سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد. (۱) و تو چه دانى كه اختر شبگرد چيست؟ (۲) آن اختر فروزان. (۳)

  Quran-Testi1 قرآن - الطارق:۱-۳

 • روز حساب مردم نزديك شد و آنان همچنان به غفلت رويگردانند. (۱)

  Quran-Testi1 قرآن - الأنبياء- ۱

 • هر آينه پيامبرى از خود شما بر شما مبعوث شد، هر آنچه شما را رنج مى‌دهد بر او گران مى‌آيد. سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.

  Quran-Testi1 قرآن - التوبه- ۱۲۸