بسم الله الرّحمن الرّحیم

مناجات پانزدهم صحیفه سجادیه

مناجات اهل زهد

خدایا ما را در خانه‌ای سکونت داده‌ای که گودال‌های فریب و نیرنگش را برای ما کنده و آماده ساخته و ما را با چنگال‌های آرزو به دام خود آویخته، پس به تو پناه آوریم از دام‌های نیرنگ و خدعه‌هایش و از تو می‌خواهیم که ما را از مغرور شدن زرق و برق و زیورش مصون داری، همانا دنیا طالبانش را هلاک می‌کند و ساکنانش را نابود می‌سازد و مملو از بلا و آفت و رنج و نکبت است.
خدایا زهد در دنیا را نصیب ما گردان و سالم بدار ما را از شر آن با توفیق ونگهداریت و جامه‌های مخالفت تو را از تن ما بیرون کن و با حسن کفایتت امور ما را سرپرستی فرما و از وسعت رحمتت بر نعمت‌های ما فراوانی بخش و جایزه‌های ما را از فیض مواهب خود نیکو عطا کن و نهال‌های دوستی و محبتت را در دل‌های ما بکار و نورهای معرفتت را برای ما کامل گردان و شیرینی بخششت و لذت آمرزشت را به ما بچشان، دیده‌های ما را روز ملاقات تو به رؤیتت، روشن کن و محبت دنیا را از دل ما بیرون کن همچنان که با نیکان از برگزیدگانت و خوبان از مخصوصانت انجام داده‌ای، به حق رحمتت ای مهربان‌ترین مهربانان و ای کریم‌ترین کریمان.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا