بسم الله الرّحمن الرّحیم

مناجات هفتم صحیفه سجادیه

مناجات اهل طاعت

خدایا طاعت و بندگی‌ات به ما الهام فرما و ما را از معصیت و نافرمانی خود دور ساز و راه رسیدن به آنچه آرزومندیم از طلب رضایت و خشنودی‌ات بر ما آسان فرما و در میان بهشت خود ما را منزل کرامت کن و از چشم بصیرت و دل‌های آگاه ما ابرهای تاریک و پرده‌های ظلمانی شک و تردید را دور ساز و باطل را از نهاد ما برگیر (میل به باطل را از باطن ما نابود گردان) و پابرجا دار حق و حقیقت را در درون ما، زیرا شک و گمان‌های فاسد پیوندهای فتنه و فسادند و عطاها و بخشش‌های خالص و بدون کدورت را تیره و تار کنند.
خدایا ما را در کشتی‌های نجاتت جایگزین و ما را بر لذت مناجات خود کامیاب گردان و بر جویبارهای محبتت وارد ساز و به ما شیرینی مقام قرب و دوستی‌ات را بچشان و تلاش و کوشش ما را در راه خودت قرار بده و همت ما را در طاعت خود مصروف دار و نیت ما را در معامله‌ی با خود خالص گردان، زیرا ما به تو هستیم و از تو هستیم، وسیله‌ای به سوی تو جز تو نداریم.
ای خدا مرا از برگزیدگان و خوبان قرار ده و به نیکان و صالحان ملحق ساز که آنان به درجات عالیه سبقت گرفته و به سوی اعمال خیر می‌شتابند و به جا آورندگان باقیات صالحات می‌باشند و تلاشگران به سوی درجات بلند هستند که البته تو بر هر چیز توانایی و به مستجاب کردن دعای بندگان سزاواری، به حق رحمتت ای مهربان‌ترین مهربانان.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا