بسم الله الرّحمن الرّحیم

مناجات هشتم صحیفه سجادیه

مناجات اهل ارادت و اشتیاق

پاک و منزهی تو ای خدا، چقدر راه‌ها تنگ و دشوار است بر کسی که تو راهنمایش نباشی و چقدر راه حق واضح و روشن است برای کسی که او را هدایت فرمایی، خدایا ما را به راهی بر که به درگاهت رسیم و به نزدیک‌ترین طریق برای ورود به حضرتت رهسپار گردان، دور را بما نزدیک ساز و آسان نما بر ما سخت و مشکل را و ملحق کن ما را به آن بندگان خاصت که با شتاب به سویت مبادرت می‌کنند و پیوسته درِ خانه‌ی رحمتت را می‌کوبند و شب و روز تو را پرستش می‌کنند و آنان از هیبت و عظمتت در هراسند همان بندگان پاک که آب از سرچشمه‌ی صفای توحید نوشاندی و به آرزوهایشان رساندی و حاجت‌هایشان برآوردی و به مقاصد عالیه‌شان به فضل و کرمت نائل ساختی و دل‌هایشان را پر از محبت خود فرمودی و آن تشنگان جرعه‌ی وصالت را از آب صاف خود سیراب گردانیدی.
پس به لطف تو به مقام لذت مناجاتت رسیدند و از کرمت منتهای مقصودشان را یافتند پس ای کسی که او بر توجه کنندگان بر خویش رو آور است و به مهرورزی بر آن‌ها تفضل نموده و نعمت ‌بخش است، به غافلان از یادش مهربان و دلسوز و به جلب آنان به درگاهش دوستدار و مهربان می‌باشد و از تو ای خدا درخواست می‌کنم که بهره‌ی مرا از فضل خود بیشتر و منزلتم را نزد خویش بالاتر از همه‌ی آنان قرار دهی و قسمتم را از عشق و محبتت فزون‌تر و نصیبم از معرفتت بیشتر گردانی که من ای خدا همانا همت خویش را فقط به سوی تو گماردم و میل و رغبتم را فقط به سوی تو متوجه ساختم پس فقط تو نه دیگری مقصود مراد منی و برای تو و نه دیگری شب زنده داری و بی‌خوابی من است و ملاقات تو روشنی چشم من است و وصالت آرزوی دلم و به سوی توست شوقم، شیفته و واله‌ی محبت توام و در هوای توست دلدادگی و دلباختگی‌ام و خشنودی توست نهایت مقصودم و دیدار توست حاجتم و جوار توست خواسته‌ام و نزدیکی و قرب توست منتهای آرزویم و در مناجات و راز و نیاز با توست خرمی و راحتی‌ام و نزد توست داروی دردم و شفای قلب سوزانم و سردی و تسکین سوز دلم و برطرف شدن گرفتاریم پس ای خدا بوده باش انیس و مونس من در هنگام وحشت و هراسم و بخشنده‌ی لغزشم و آمرزنده‌ی زشتی‌هایم و قبول کننده‌ی توبه‌ام و اجابت کننده‌ی دعوتم و حافظ و نگهدار من از گناه و بی‌نیاز کننده‌ام به هنگام تهیدستی و مرا از خود جدا مساز و دور مگردان، ای نعیم من و جنتم و دنیا و آخرتم، ای مهربان‌ترین مهربانان.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا