بسم الله الرّحمن الرّحیم

«در انتظار دولت عشق»

راه و روش امامت افسوس بر گذشته نیست، بلکه آوردن گذشته به حال است، تا از راه و هدف امامت همگان آگاه شوند. پس در بیان راه شهیدان کربلا هدف ارث عظیمی بود که همگان را به دایره‌ی حق‌مداران دعوت می‌نمود با عزم و اراده‌ی شهیدان در اطاعت.

امام علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع)

اللهم عجل لولیک الفرج

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

(محرم 1441 ه.ق- در انتظار دولت عشق)

خطبه شب اول

۱۰ شهریور ۱۳۹۸

سلام بر آغازی که طلوع و غروبش هزاران راز نهفته را در لحظه لحظه‌ی زمان در سینه‌ی خویش ثبت نموده تا دوران‌ها سپری شود. آیندگان به صحنه بیایند و گذشتگان مانند غباری بر جان زمان بنشینند. غباری که همواره راه نَفَس زمان را در حق و باطل مسدود نموده تا عقل‌ها به میدان عمل بیایند. آنان میراث‌بران جان‌هایی هستند که ارث خویش را بین همگان تقسیم نموده‌اند. اکنون به زمان حال سفر می‌کنیم تا میراث‌بران را در امانت آنچه به میراث برده‌اند بشناسیم.
دسته‌ی اول ثروتشان را در تجارت دنیا قرار داده‌اند و آنچه عایدشان شده حرارتی آتشی است که در جانشان شعله‌ور است. گاه آن‌چنان از این تجارت مسرور می‌شوند که فراموش می‌کنند آنچه کسب کرده‌اند زنجیری به درازای هفتاد ذرع است یعنی همان‌گونه که با محاسبات دنیا به میراثشان نگریسته‌اند هفتاد نیز با همان محاسبه می‌شود.
دسته‌ی دوم تماشاچیان صحنه‌ی دسته‌ی اول‌اند. برای اجرای نمایش به گردانندگان یاری می‌کنند و آنچه عایدشان می‌شود جانی مجروح از جهل است.
دسته‌ی سوم میراث خویش را در صندوقچه‌ی جانشان محبوس می‌کنند زیرا توان اندیشیدن به حق را ندارند پس همواره در سکوت به سر می‌برند و خود را بین گذشته و آینده در میزان محاسبه قرار می‌دهند.
پس میراث‌دار حقیقی کجاست؟ چه کسی توانسته تا ثروتش را طبق فرموده‌ی قرآن کریم در بهترین مرتبه به کار اندازد. او از ثروتش چگونه محافظت می‌کند. آیا در معرض دید همگان قرار می‌دهد تا از تحسین آنچه اندوخته جانش غرق شوق و ذوق شود و یا تشنگان این ثروت عظیم را به دریای رحمت الهی می‌رساند تا جانشان در حسرت جرعه‌ای به جوشش بیاید. جرعه را بنوشند. تشنگی‌اش ادامه یابد. هر بار پیاله‌ی جانش را به دریای احسان الهی نزدیک کند و باز منتظر جرعه‌ی دیگری شود.
پس زمان امانت‌دار خویش را می‌شناسد. امانت‌داری که آن‌چنان جانش در حق می‌تپد که تکراری برایش وجود ندارد. در سینه‌اش میراث دینی نهفته که خود به آن شهادت داده پس به کنار حق‌مداران می‌رود. به نجوایشان جانش در نعمت غیب الهی قرار می‌گیرد. وعده‌ی زیبای پروردگار در جانش به بار می‌نشیند. وارد سفینة‌النجات می‌شود. سفینه حرکت می‌کند تا به زمان ملحق شود و او بار دیگر به میان جان‌هایی می‌رود که زمان ودیعه‌دار ثروتشان است.
امروز اول محرم است. محرم به چه معنا؟ اینک بیندیش در کدام دسته هستی؟ اگر توانستی جانت را محک بزنی توان کشیدن بار گران زمان را خواهی داشت و اگر نتوانستی همانند چراغی هستی که جز به سوخت درونش به هیچ نعمت دیگری عشق نمی‌ورزد زیرا برای روشن شدن محتاج همان سوخت است. لحظه‌ای که سوخت به اتمام رسید خاموش می‌شود. پس در این امتحان عظیم امانت‌دار زمان را بخوان تا توان درک آنچه شنیده‌ای را بیابی:

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود خطبه

 

بازگشت به صفحه خطبه‌های محرم ۱۳۹۸