بسم الله الرّحمن الرّحیم

خطبه‌ی سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

۲۴ مهر ۱۴۰۰

شکر و سپاس بر بارگاه جبروتی خالقی که خلق فرمود خلیفه را تا اعجاز خلقت در آنچه به او امر فرموده بود بر همگان آشکار گردد؛ آنگاه که فرمود او جانشین من است در زمین. تمام هستی بر جانشین پروردگار سجده کردند جز ابلیس. او در آنچه از معرفت و عبادت کسب نموده بود نظر کرد و خود را برتر از فرمان الهی به شمار آورد. از رحمت الهی خارج گردید و قسم یاد نمود که همگان را جز حق مداران در صف سربازان خویش درآورد. کارگزارانش در جان‌های آنانی که به لباس و ظاهر انسان آراسته شده بودند نفوذ نمودند تا زمین را در کفر و تباهی قرار دهند و پروردگار از سر رحمت خویش پیامبران و جانشینانشان را برای نجات از این دام‌های هولناک برگزید تا در پناه آنان از وسوسه‌ی شیطان‌های درونی و بیرونی نجات یابند و امروز نهم ربیع‌الاول را اختصاص داد به امامت و رهبری آخرین ذخیره‌ی خویش که پرچم‌دار آیین رسولان است تا منظور از آفرینش خلیفه بر همگان آشکار گردد. دولتش برپا شود و امتش از اولین روز امامتش تا آن زمان که به اراده‌ی الهی زمان غیبت به پایان برسد منتظر این امر پروردگار هستند تا رازهای پنهان آشکار گردد.
جان‌ها به انوار حق روشن شود. زبان‌ها به حمد گشوده گردد. گورها به صدا درآید. آفتاب معمای خلقتش را در پرتو انوار وجودش بیابد و جانشین پروردگار در کلمه معنا شود. زمان امانت جان‌ها را آشکار کند، همان امانتی که هم‌اکنون در جان تک‌تک امت‌ها در جریان است. چگونه به امامت آخرین وصی پیامبر (ص) گواهی داده‌اند. تا سحری بیاید و ندایی همه‌ی عالم را بر سر این سفره مهمان کند. آن راز پنهان جان‌ها آشکار گردید. همانانی که از شنیدن نامش می‌گریختند اکنون به امامتش گواهی می‌دهند تا بقیةاللّه را در فرمان دولتش تماشا کنند. منتظرانی که عهد و پیمانشان نشان اطاعت از فرامین پروردگار دارد. در حیات و مماتشان به نشان این روز مبارک مزین خواهند شد. قبرها به صاحبان خفته در خاک بشارت می‌دهند: ای منتظران بار دیگر بهار امامت از راه رسید تا زمان در عطر و بوی آخرین امانت الهی جاودانه شود و زبان‌ها به شکر و ثنای پروردگار به حرکت درآید:
یا رب به دست‌های خالی امتی ترحم فرما که چشم به راه دولتش همواره او را می‌خواند به ندای:

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود خطبه