بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت هنگام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

ستایش مخصوص خداست که ما را به ستایش خود راهنمایی فرمود و ما را شایسته‌ی ستایش خویش قرار داد تا از سپاسگزاران وی و شاکران لطف و احسان او باشیم که باز بر این شکرگزاری پاداش نیکوکاران به ما عطا فرماید؛ و ستایش مخصوص آن خدایی است که ما را به دین خود برگزید و ما را به آیین خویش (اسلام) مخصوص گردانیده و به راه احسان خود راهنمایی کرد؛ تا به فضلش به سوی خشنودی‌اش (بهشت رضوان) حرکت کنیم، چنان ستایشی که از ما بپذیرد و به ‌وسیله‌اش از ما راضی و خشنود گردد.
حمد خدای را که از جمله‌ی آن راه‌های بهشت رضوان یکی را ماه خود، ماه مبارک رمضان، ماه روزه، ماه اسلام، ماه پاکیزگی، ماه آزمایش، ماه بپا خواستن را قرار داد که قرآن را در آن برای ارشاد و راهنمایی مردم و نشانه‌هایی از هدایت و مشخص نمودن حق از باطل فرو فرستاد و بدین وسیله برتری آن را بر سایر ماه‌ها بر پایه‌ی احترام‌های فراوان و فضیلت‌های آشکار روشن نمود از این رو در این ماه آنچه در ماه‌های دیگر حلال بود حرام کرد و برای گرامیداشت آن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را منع نمود و برای آن زمان مشخصی قرار داد که اجازه نمی‌دهد به پیش انداخته شود و نمی‌پذیرد که از آن وقت به تأخیر افتد سپس یکی از شب‌هایش را بر هزار ماه برتری داد و آن را شب قدر نامید که در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای هر امری فرود می‌آیند که سلامتی دائم و برکت را تا سپیده دم بر هر کس از بندگانش بخواهد (امام زمان و قطب عالم امکان) آنچه از قضا و قدر الهی که قطعی و حتمی شده می‌آورند.
بار الها بر محمد و خاندان او درود بفرست و شناخت فضیلت این ماه و حفظ حرمتش و پرهیز از محرمات را در آن به ما الهام فرما و ما را با نگه‌داشتن اعضاء از گناهان و به کار بردن آن‌ها در آنچه موجب رضا و خشنودی توست بر روزه‌ی (واقعی) آن یاری فرما و توفیق ده هیچ حرکتی که مورد رضای تو نیست از ما سر نزند، با گوش، سخنِ لغو نشنویم و چشمان ما به جانب لهو و لعب نشتابد و دست‌هایمان را به حرام دراز نکنیم و قدم به راهی ناروا برنداریم و شکم را جز با حلال پر نسازیم و جز گفتار و سخن تو زبان نگشاییم و جز در کاری که به ثواب تو نزدیک کند رنج بیهوده نکشیم و در هیچ عملی جز به آنچه ما را از عقاب تو نگاه دارد کوشش نکنیم سپس (با لطف و کرمت) تمام اعمال ما را خالص از شائبه‌ی ریا و سمعه بگردان تا هیچ کس را با تو در آن شریک نکنیم و مقصودی غیر تو نداشته باشیم.
بار الها بر محمد و خاندان او درود بفرست و ما را در این ماه بر مَواقیت نمازهای پنج‌گانه آن‌طور که حدودش را مشخص نمودی و واجباتش را مقرر فرمودی و شرایطش را تعیین کردی و اوقاتش را معین نمودی آگاه ساز (موفق بدار) و ما را از آن نمازگزارانی قرار ده که به مراتب نماز دست یافته و ارکانش را محافظت می‌نمایند و آن را در اوقات خود بپا می‌دارند و به همان شیوه که بنده و رسول تو محمد (که درودهای تو بر او و بر خاندان او باد) مقرر فرمود و سنت اوست رکوع و سجود و دیگر واجبات آن را با بهترین طهارت و کامل‌ترین مراتب خضوع و خشوع انجام می‌دهند و باز ای خدا ما را در این ماه مبارک به صله‌ی ارحام و نیکی و احسان در حق ایشان موفق ساز و هم توفیق ده که پیوسته به همسایگان نیکی و بخشش نماییم و اموال خود را از شبهه و حرام مبرا سازیم و با بیرون کردن زکات آن را پاک گردانیم و به آن کس که از ما دوری جسته بپیوندیم و درباره‌ی کسی که به ما ستم نموده انصاف داشته و با دشمن مدارا کنیم مگر آن‌کس که دشمنی با او در راه تو بوده که همانا او دشمنی است که هرگز با او دوستی نمی‌کنیم و حزبی است که هرگز با وی با صفا و محبت رفتار نمی‌نماییم و ما را موفق بدار که با اعمال شایسته به تو تقرب جوییم و بدین وسیله ما را از گناهان پاک گردانی و از عیب‌های تازه باز داری تا عبادات و طاعات و انواع تقرب‌های ما به سوی تو به حدی رسد که هیچ یک از فرشتگان توانایی عرضه کردن همانند آن را به پیشگاه تو نداشته باشد. بار الها من تو را به حق این ماه قسم می‌دهم و به حق آن کسانی که از ابتدا تا انتهای آن تو را عبادت و پرستش کرده‌اند، از فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل و بندگان صالحی که به خود اختصاص داده‌ای. به حق همه‌ی آنان از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و ما را در این ماه به کرامتی که به اولیای خود وعده داده‌ای سزاوار ساز و آنچه را که برای کوشش کنندگان در طاعتت بر خود واجب گردانیدی برای ما نیز نظیر آن را به کرمت مقرر فرما و ما را در سایه‌ی رحمتت در زمره‌ی کسانی قرار ده که مستحق عالی‌ترین مقام رفعت‌اند.
بار الها بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از انحراف و انکار توحیدت و کوتاهی و تقصیر در ثناگویی و ستایشت و شک و تردید در دینت و کوری و گمراهی از راه شرع و آئینت و غفلت و بی‌توجهی به شعائرت (محترم نشمردن اموری را که خداوند محترم شمرده) و خدعه و فریب دشمنت شیطان رجیم محافظت بفرما. بار الها بر محمد و خاندان او درود بفرست و چنانچه در هر شب از شب‌های این ماه بندگان بسیاری را به عفو و رحمتت می‌بخشی و از آتش دوزخ آزاد می‌گردانی پس ما را هم از آن آزاد شدگان قرار ده و ما را از بهترین عبادت کنندگان این ماه و نیکوترین اهل و یاران آن بنما. بار الها بر محمد و آل محمد درود بفرست و همراه با محاق ماه (محو شدن نور ماه) گناهان ما را هم محو و نابود ساز و با فرا رسیدن روزهای پایانی‌اش گرفتاری و نافرمانی ما را هم از صحیفه‌ی عمل ما محو بفرما تا در حالی از دوران عمر ما بگذرد که ما را از لوث خطاها و لغزش‌ها پاک نموده باشی و از گناهان مبرا باشیم. بار الها بر محمد و آل محمد درود بفرست و چنانچه ما در آن منحرف شویم به طریق حق و عدالت بازگردان و اگر لغزشی پیش آید استوارمان ساز و اگر دشمن تو شیطان بر ما چیره شود ما را به عبادتت مشحون ساز (در تمام ساعات آن به عبادت مشغول باشیم) و اوقاتش را به طاعتمان بیارای و در روزش ما را به روزه داشتن و در شبش به نماز و تضرع و خشوع و ذلت و خواری در پیشگاهت یاری ده تا هیچ یک از روزها و شب‌های آن گواهی به غفلت و کوتاهی ما ندهد.
بار الها ما را در همه‌ی ماه‌ها و روزها تا پایان عمر این‌چنین قرار ده و از بندگان صالح خود گردان آن بندگانی که وارث بهشت فردوس اعلا شدند و در آن تا ابد خواهند بود، آنان که هر چه ثروت یافتند همه را در راه خدا انفاق کردند و دل‌هایشان خداترس بود و محققاً می‌دانستند که بازگشتشان به سوی خدا خواهد بود و آنان که به هر کار نیکی می‌شتابند و در اعمال نیک بر دیگران پیشی می‌گیرند. بار الها بر محمد و آل محمد در هر وقت و هر آن و در هر حالی به اندازه‌ی درودی که بر هر کس دیگر فرستادی درود بفرست و چندین برابر آن درودها که کسی را یارای برشمردن آن نباشد همانا تو آنچه را بخواهی انجام می‌دهی.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود خطبه