بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت در عید اضحی و روز جمعه

بار الها این روزی بس مبارک و با میمنت است و مسلمانان در اطراف زمین در این روز مجتمع گشته و بعضی درخواست کننده‌ی حاجت از حضرتت و برخی طالب رحمتت و برخی مشتاق لطف و عنایتت و ترسان و هراسان از قهر و سطوتت و تو در حاجات خلق به همه عنایت داری پس از حضرتت درخواست می‌کنم که به جود و کرمت و ناچیزی حاجتم و آسانی روا ساختن آن بر تو که بر محمد و خاندان او درود فرستی و بار خدایا ای پروردگار ما ای آنکه تنها مالک و پادشاه وجودی، حمد و ستایش مخصوص توست و در عالم هستی جز تو معبودی نیست و تویی که به صفت حلم و بردباری و بزرگواری و مهربانی و عطا و بخشش موصوفی و صاحب جلال و اکرام و پدید آورنده‌ی آسمان‌ها و زمینی، ای خدا درخواستم از حضرتت این است که بهره‌ام دهی از هر نیکی یا عافیت و برکت و هدایت و توفیق طاعت یا هر خیری که بر مؤمنین انعام می‌کنی و به‌وسیله‌ی آن به سوی خود هدایتشان می‌نمایی و رتبه‌ی آنان را بالا می‌بری یا خیر دنیا و آخرت که به آنان عطا می‌کنی از تو درخواست دارم که از همه‌ی آن خیرات به من بهره‌ی وافر عطا فرمایی.
ای خدایی که تنها پادشاه وجودی و ستایش مخصوص توست و معبودی جز تو نیست از تو می‌خواهم که درود فرستی بر محمد و آل محمد که آن حضرت بنده و فرستاده و محبوب و برگزیده‌ی تو و بهترین خلقت می‌باشد و بر آل محمد که نیکوکاران و پاکان و نیکان‌اند چنان درودی بفرست که جز تو کسی یارای شمردنش را نباشد و ما را در دعای شایسته‌ی هر یک از بندگان مؤمنت که در این روز تُرا بخواند شریک ساز، ای پروردگار جهانیان و باز از تو می‌خواهم که از گناهان ما و ایشان درگذری که تو بر هر چیز توانایی و بار الها من به درگاه کرمت با اعتماد کامل حاجتم را آوردم و به حضرتت فقر و مسکنت و بیچارگی‌ام را عرضه داشتم زیرا من به آمرزش و رحمتت مطمئن‌ترم تا به عمل خود و آمرزش و رحمتت وسیع‌تر از گناهان من است پس بر محمد و آل محمد درود فرست و عهده‌دار برآوردن هر حاجتی که دارم بوده باش به آن قدرت بی‌انتهایت که حاجت‌هایم با آن سهل و آسان و به خاطر نیازم به تو و استغنا و بی‌نیازی تو از من که ای پروردگار هرگز خیری به من نرسید مگر از جانب تو و هرگز کسی گزندی را از من دور نگرداند جز تو و در کار آخرت و دنیایم به کسی غیر تو امیدوار نیستم و بار الها هر کس آماده و مهیا و مجهز و مستعد برای ورود بر مخلوقی شود به امید عطا و بخشش او طلب حاجت و جایزه‌اش پس ای مولای من به درگاه توست در این روز مهیا شدن و آمادگی و استعداد من به امید عفو تو و درخواست عطا و بخشش و جایزه‌ات پس درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرا هم در این روزِ عید از امیدی که به لطف و کرمت دارم ناامید مگردان ای کسی که اصرار و الحاح تمام محتاجان و مستمندان عالم به درگاهت تو را از بخشش و عطوفت باز ندارد و از عطا و احسانت به نیازمندان نکاهد.
ای مولای من، من به درگاه کرمت نیامدم به اعتماد و وثوق بر عمل صالحی که پیش انجام داده باشم و نه به امید شفاعت احدی از مخلوق مگر شفاعت محمد و آل پاکش که درود و تحیت بر آن پیغمبر گرامی و اهل‌بیتش باد، به درگاهت آمدم درحالی‌که به جرم و گناه و بدکاری درباره‌ی خویشتن اقرار دارم، به درگاهت آمده‌ام درحالی‌که به عفو و بخشش بزرگی که شامل حال تمام خطاکاران عالم است چشم دوخته‌ام، آن عفوی که بی‌نهایت است و با همه‌ی جرم و خطای بندگان و اصرار بر ادامه‌ی گناه بزرگ تو را از آن باز نداشت که دوباره آنان را مشمول رحمت و آمرزش کنی پس ای کسی که رحمتش وسیع و عفو و آمرزشش بزرگ است. ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، ای خدای کریم، ای خدای کریم بر محمد و آل محمد درود فرست و به رحمتت بر من تفضل کن و به فضلت بر من شفقت نما و به آمرزشت بر من گشایش ده و بار خدایا این مقام مخصوص خلفای تو و برگزیدگانت است و جایگاه بلند امنای تو که ایشان را به آن اختصاص داده‌ای غاصبان آن را ربودند و تقدیر آن به دست تو است فرمانت مغلوب نگردد و از تدبیر قطعیت هر گونه و هر زمان که بخواهی کسی فراتر نرود تا اینکه به سبب آنچه تو بهتر دانی و در آفریدنت و در اراده‌ات متهم به نقص نیستی، برگزیدگان و خلفای تو مغلوب و مقهور دشمنان شده و نا اهلان مقام آن را ربودند و آنگاه آنان بنگرند که خلق حکم تو را تغییر داده و کتاب و شرعت را پشت سر انداختند و احکام و فرایضت را منحرف ساختند. سنن پیامبرت را رها کردند.
بار الها بر دشمنان ایشان از اولین و آخرین و هر که بر اعمال ایشان خشنود شده و دنباله‌روان و پیروانشان بر همه لعنت بفرست. بار الها بر محمد آل محمد درود فرست زیرا که تویی ستوده صفات و بزرگوار، بر آنان درود و رحمت و تحیت و برکاتی فرست همانند برکات و رحمت‌هایی که بر برگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده‌ای و در فرج و آسایش و نصرت و تمکین و تأیید ایشان تعجیل فرما. بار الها مرا از اهل توحید و ایمان به حضرتت و تصدیق به رسالت پیغمبرت و پیرو امامانی که طاعتشان را فرض و واجب فرموده‌ای قرار ده آن کسانی که به‌وسیله‌ی آنان و بر دستشان هدایت و ارشاد خلق به سوی توحید و ایمان تحقق می‌یابد آمین یا رب‌العالمین.
بار الها خشم تو را جز حلمت باز نمی‌گرداند و شدت غضبت را جز عفو و بخششت فرو ننشاند و غیر از رحمتت از عقابت پناهی نیست و مرا چیزی جز تضرع و زاری به درگاهت از قهر و سطوتت نجات نمی‌بخشد پس بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را ای خدای من از جانب خود گشایشی بخش با آن قدرتی که به نیروی آن مردگان را زنده می‌سازی، سرزمین‌های خشک مرده را سبز و خرم و حیات می‌بخشی و مرا ای خدا از غم و غصه و اندوه هلاک مگردان تا دعایم را مستجاب کنی و اجابت دعایم را به من بفهمانی و تا پایان زندگی طعم عافیت را به من بچشان و مرا به شماتت دشمن مبتلا مگردان و دست دشمنان را از من کوتاه ساز و دشمن را بر من مسلط مساز، خدایا اگر تو مرا سربلند سازی و رفعت مقام عطا کنی آن کیست که بتواند مرا خوار و ذلیل سازد و اگر تو مرا خوار و ذلیل گردانی آن کیست که بتواند مرا عزیز و گرامی کند؟ و اگر مرا ضعیف و زبون سازی آن کیست که مرا قوی و گرامی کند؟ و اگر عذابم دهی آن کیست که بر من ترحم کند؟ و اگر هلاکم کنی آن کیست که درباره‌ی بنده‌ات اعتراض نماید؟ یا از تو درباره‌اش سؤال کند و من دانسته‌ام که در حکم تو هیچ ستمی و در عقوبتت شتابی نیست چون آن‌کس در کار انتقام تعجیل و شتاب می‌کند که بترسد قدرت انتقام از او فوت شود و آن‌کس نیاز به ستم پیدا می‌کند که ناتوان است و تو ای خدای من از آن بسیار برتری.
بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا هدف بلا و نشانه‌ی عقوبت مساز و مرا مهلت ده و اندوهم بزدای و از لغزشم درگذر و به بلایی دنبال بلا گرفتارم مکن. چون توانایی و بیچارگی و تضرعم را به درگاهت می‌بینی، خدایا در این روز از خشم تو به تو پناه می‌برم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و پناهم ده و در این روز من از خشم و انتقامت به جوار رحمتت پناهنده می‌شوم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا در جوار رحمتت پناه ده و ایمنی از عذابت را مسئلت دارم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا ایمن ساز و از تو هدایت می‌جویم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و هدایتم کن و از تو یاری می‌خواهم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و یاریم کن و از تو رحمت می‌طلبم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و بر من ترحم کن و از تو بی‌نیازی و کفایت امور را می‌طلبم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا بی‌نیاز کن و تمام امورم را کفایت فرما و از تو روزی می‌خواهم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و روزیم ده و از تو کمک و نصرت می‌طلبم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا نصرت فرما و کمکم کن و برای گناهان گذشته‌ام آمرزش می‌خواهم پس بر محمد و خاندان او درود فرست و از گناهانم درگذر و از تو طلب عصمت و ترک معصیت می‌کنم پس بر محمد و خاندان او درود فرست. مرا از معصیت محفوظ دار زیرا اگر مشیتت تعلق گیرد هرگز به کاری که آن را از من نمی‌پسندی باز نخواهم گشت.
ای پروردگار، ای مهربان، ای بخشنده‌ی نعمت‌ها، ای صاحب جلال و اکرام بر محمد و خاندان او درود فرست و آنچه را که از تو خواستم و از درگاه کرمت طلبیدم و برای آن روی به تو آوردم اجابت فرما و به اراده لازم و قضا و قدر حتمی تقدیر و امضا فرما و آنچه را برایم مقدر کرده‌ای با خیر و برکت قرار ده و به‌وسیله‌ی آن درباره‌ام تفضل فرما و مرا به آنچه عطا می‌کنی نیک‌بخت ساز و از فضل و رحمت واسع خویش بیفزا که همانا ای خدا رحمتت بی‌حد و واسع و کرم و بزرگواری‌ات بی‌انتهاست و هر آنچه به من عطا کردی به خیرات و نعمت‌های ابدی متصل بگردان ای مهربان‌ترین مهربانان.
(سپس حاجات خود را از خداوند بطلب و هزار بار بر محمد و آل محمد صلوات فرست که امام سجاد (ع) این چنین می کردند.)

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا