بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت هنگام رؤیت هلال

ای مخلوق مطیع و فرمان‌بردار و ای آنکه پیوسته و سریع، در گذرگاه تقدیر (مسیر معین) در حرکت می‌باشی و ای چرخنده در فلک تدبیر، من به آنکه به‌وسیله‌ی تو تاریکی‌ها را روشن نمود و مبهمات را در پرتوت آشکار ساخت ایمان دارم و تو را نشانی از نشان‌های فرمانروایی و علامتی از علامت‌های قدرت خویش قرار داد و تو را گاهی به نقص و گاهی به کمال، زمانی به طلوع و زمانی به غروب و حالتی درخشان و حالتی گرفته مسخر خویش نمود، تو در همه‌ی این احوال مطیع وی و شتابان به ارده‌اش هستی، چه شگفت انگیز است تدبیری که درباره‌ی تو بکار برده و چه دقیق است آنچه درباره‌ی تو انجام داده، تو را کلید ماهی نو برای کاری نو ساخته، پس از خدا بخواه، همان خدایی که پروردگار من و تو و زمامدار مقدرات من و تو است که بر محمد و خاندان او درود فرستد و تو را ماه برکتی قرار دهد که گذشت روزها آن برکت را از بین نبرد و ماه طهارتی قرار دهد که گناهان آن را نیالاید، ماه ایمنی از آفت‌ها و سلامتی از زشتی‌ها، ماه خوش طالعی که نحسی در آن نباشد و ماه میمنت و برکت بدون گرفتاری و آسایش بدون دشواری و ماه خیر آکنده از هر گونه بدی، ماه ایمنی و ایمان و نعمت و احسان و سلامت و اسلام بوده باشد.
بار الها بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از خشنودترین کسانی قرار ده که این ماه بر آنان طالع شده و پاکیزه‌ترین کسانی که به آن نگاه کرده و سعادتمندترین کسانی که در آن به عبادت تو کوشیده‌اند و ما را در این ماه توفیق توبه عطا فرما و از گناه و ارتکاب معصیت باز دار و شکر نعمتت را به ما ارزانی دار و جامه‌های عافیت را بر ما بپوشان و به‌وسیله‌ی انجام طاعاتت در این ماه نعمت را بر ما تمام کن، زیرا که تو بسیار بخشنده و ستوده‌ای و درود خدا بر محمد و خاندان پاک و پاکیزه‌اش باد.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا