بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای چهلم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت هنگام شنیدن مرگ کسی و یا اگر خود متذکر مرگ می‌شد

بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و آرزوهای طولانی دنیای فانی را از ما دور ساز و با صدق عمل و درستکاری آرزوهای ما را کوتاه گردان تا به حدی که از این ساعت عمر به آرزوی ساعت دیگر نباشیم و از امروز انتظار عمر روز دیگر را نکشیم بلکه به انتظار پیوستن نفسی به نفس دیگر ننشینیم و به دنبال هر گامی آرزوی آمدن گامی دیگر را نکنیم؛ و ما را از گرفتاری آرزوهای دراز در امان دار و مرگ را آن‌چنان جلو چشمانمان قرار ده که همیشه به یاد آن باشیم نه آنکه روزی به یاد مرگ بوده و روزهای دیگر را فراموش کنیم.
ای خدا از اعمال صالح به ما توفیق آن عملی را عنایت فرما که برای رسیدن به اجر و ثوابش ایام عمر در نظر ما به کندی بگذرد و ما پیوسته خواهان رسیدن به محضرت و نیل ثوابت باشیم؛ و ما را حریص و مشتاق دیدارت گرداند تا آنکه مرگ برایمان آرامگاهی باشد که با آن انس می‌گیریم؛ و محل الفتی باشد که اشتیاق به آن پیدا کنیم؛ و همچون خویشاوند نزدیکی باشد که نزدیک شدن به او را دوست بداریم. پس هر زمان که آن را بر ما فرود آوردی ما را از دیدارش خوشبخت ساز و چون درآید مایه‌ی آنس‌مان قرار ده و ما را در میهمانی او بدبخت و سرافکنده مکن و آن را دری از درهای آمرزش و کلیدی از کلیدهای رحمت خود قرار ده و ما را در زمره‌ی هدایت شدگانی بمیران که هدایت یافته باشیم نه گمراه و در حال اشتیاق به حضرتت نه با حال کراهت و در حال توبه از گناهان نه به حال عصیان و اصرار بر نافرمانی، ای ضامن پاداش نیکوکاران و اصلاح کننده‌ی کار تبهکاران.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا