بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای پنجم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت برای خود و شیعیان

ای خدايی كه شگفتی‌های بزرگی و عظمت او پایان‌پذیر نيست بر محمد و آلش درود فرست و ما را از انحراف درباره‌ی عظمتت ايمن دار، ای خدایی كه دوران سلطنتش پايانی ندارد بر محمد و آلش درود فرست و ما را از عذاب انتقام خود آزاد كن، ای آنكه گنجينه‌های رحمت بی‌انتهایش فناپذیر نيست، بر محمد و آلش درود فرست و ما را از رحمت واسعه‌ات برخوردار ساز، ای آنكه ديده‌ها تاب ديدن جمالش را ندارند بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را به ملكوت خويش نزديك فرما، ای آنكه شكوه شکوهمندان در برابرش كوچك گردد، بر محمد و آلش درود فرست و به ما آبرو عطا كن، ای آنكه همه‌ی رازها نزدش ظاهر و هويدا است بر محمد و آلش درود فرست و ما را نزد خود رسوا مفرما.
پروردگارا به موهبت و جود و كرم بی‌حدت ما را از عطای اهل جود و كرم بی‌نیاز گردان و از وحشت و هراس آنكه خلق از ما بريدند ما را به عطا و احسان خود كفايت فرما تا آنكه ما به بذل و عطای تو به عطای احدی راغب نباشيم و با وجود انس با تو از فراغ احدی متحوش نشويم.
بار الها بر محمد و آلش درود فرست و تقدير و تدبيرت را به سود ما و نه به زيان ما بگردان، و چاره‌انديشی را در جهت صلاح ما قرار ده، رو به ما آور و از ما رو برمگردان، خدايا بر محمد و آلش درود فرست و ما را در پناه خود جای ده و نگهدارمان باش. همواره راهنمای ما باش تا به سويت راه يابيم، زيرا آن‌کس كه در پناه تو باشد به سلامت ماند و آنكه تو راهنمايش باشی آگاه شود و آن‌کس كه تو نزديكش كنی بهره‌مند است.
خدايا بر محمد و آلش درود فرست و فتنه‌های روزگار را از ما دور كن و ما را از دام‌های شيطان و چنگال ستم حكمرانان در امان دار، بار الها تنها به كمك نيروی تو می‌توان از خطرات در امان بود. پس بر محمد و آلش درود فرست و در امانمان بدار و دست‌های بخشنده به بركت عطايت می‌بخشند. پس بر محمد و آلش درود فرست و به ما از فضل و كرمت عطا فرما و راه‌يافتگان فقط به كمك نور جمال تو هدايت شوند، پس بر محمد و آلش درود فرست و ما را هدايت فرما.
خداوندا، آن را كه دوست باشی هرگز از متاركه‌ی خلق زيان نبرد (چه غم اگر جهان همه او را یاری نکنند) و آن‌کس را كه تو انعام نمایی باکی از حرمان ديگران ندارد و آن را که تو راهبر باشی كس نتواند گمراه كند، پس بر محمد و آلش درود فرست و ما را در سایه‌ی عزت خويش از اظهار حاجت نزد بندگانت منع فرما و به كرمت ما را از ديگران بی‌نياز فرما و ما را در مسير حق راهنمایی كن.
بار الها بر محمد و آلش درود فرست و سلامت دل‌هایمان را در عظمتت قرار ده، (اوقات) و فراغت بدن ما را به كار شكر نعمت و سپاسگزاری خود بدار و طلاقت زبان و نطق و بيان ما را به وصف نعم و احسان خويش گويا گردان.
بار الها بر محمد و آلش درود فرست و ما را از دعوت كنندگان به سويت قرار ده و در زمره‌ی راهنمايانی كه ره گم‌كردگان را به كويت رسانند و از بهترين خاصّان و مقرّبان درگاهت، يا ارحم الراحمين.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا