بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای پنجاه و چهارم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت در برطرف شدن هم و غم

ای خدایی که اندوه و غم و غصه‌ی بندگان را برطرف می‌سازی و گشایش عطا می‌کنی، ای خدایی که رحمت رحمانی عام او و رحمت رحیمی خاصش شامل بندگان در دنیا و آخرت است درود فرست بر محمد و آل محمد و غم و اندوه مرا برطرف ساز، ای ذات یگانه‌ی یکتا (غنّی بالذات) و همه نیاز به او دارند نزاد و زاده نشد و برای او هرگز شبیه و مانندی نیست مرا (به فضل و کرمت) محفوظ دار و از هر زشتی و ناپاکی پاک و منزّه گردان و هر بلیّه و رنج و گرفتاری را از من برطرف فرما.
(در دعای اینجا که رسی بخوان: آیة الکرسی و سوره‌ی فلق و ناس و توحید را سپس بگو):
ای خدای (مهربان) من از حضرتت مسئلت دارم همانند مسئلت کسی که فقر و بیچارگی او شدت یافته و نیروی او به ضعف گرائیده و گناهان او بسیار گشته، بمانند سؤال آن کس که برای فقر و درماندگی‌اش جز تو فریادرسی ندارد و بر ضعف و ناتوانی‌اش جز حضرتت قوت بخشی نمی‌یابد، مانند کسی که غیر از تو آمرزیده‌ی گناه ندارد، ای خدای صاحب شأن و جلال و بزرگواری، از تو درخواست می‌کنم مرا به عملی موفق فرمایی که هر کس آن عمل را انجام دهد محبوب تو گردد و مرا یقینی عطا کنی که یقین حقیقتی است و هر کس به آن درجه از یقین رسد در اجرای فرمانت از آن یقین بسی سود برد و بهره‌ی کامل یابد.
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا بر راستی (و ایمان صادق حقیقتی) قبض روح فرما و از نیاز‌های دنیای فانی بی‌نیازم ساز و به آنچه نزد تو است و به شوق لقای حضرتت مرا راغب و مایل گردان و مقام حقیقت توکل بر حضرتت را به من عطا (و ای خدا) از تو مسئلت دارم که (به لطف و کرمت) در نامه‌ی اعمالم (که تمام کارهای خوب و بد من در گذشته‌ی عمر در آن ثبت شده) آنچه خیرات وجود دارد مرا در پناه خود از آن محفوظ داری (و مجازات نفرمایی).
ای خدا از تو تقاضا می‌کنم که مقام خوف و خداترسی عابدانت را به من عطا فرمایی و توفیق عبادت اهل خضوع و خشوع به درگاه حضرتت را کرم فرمایی و مقام یقین آنان که توکل و اعتمادشان کاملاً به تو است مرحمت فرمایی و توکل تام ایمان آورندگان به حضرتت را نصیبم گردان.
ای خدای من شوق و رغبت مرا همانند شوق و رغبت اولیاء و محبّانت قرار ده و خوف و خشیت اولیاء و محبّانت مقرر ساز و (ای خدا) مرا در طریق رضا و خوشنودی خود به عملی موفق بدار که با انجام آن عمل هیچ چیزی از دین تو را به سبب ترس از مخلوقت ترک نکنم.
پروردگارا این است حاجت من پس تو شوق و رغبت مرا در آن شدید گردان و عذرم را در آن حاجت پدیدار نما و حجّت و برهان و دلیلم را بر تقاضای این حاجت به من تلقین کن (بیاموز) و در انجام آن بدنم را صحت و عافیت کرامت فرما.
ای خدای من هر که شب را صبح کند و اعتماد و وثوقش یا رجاء و امیدش به غیر تو است، من (در تمام عمر) شب را صبح می‌کنم در حالی تنها اعتماد و وثوقم و رجاء و امیدم در تمامی امور به حضرتت می‌باشد (چشم امیدم فقط به تو است و به غیر تو امید ندارم) پس تو هم (ای خدای کریم در قضا و قَدَرت) برایم در کلیه‌ی امور بهترین عاقبت و حسن خاتمت حکم فرما و مرا از فتنه‌های گمراه کننده نجات‌بخش به لطف و رحمتت ای مهربان‌ترین مهربان، درود و رحمت ایزد برسد به آقای ما، محمد مصطفی که رسول خدا و برگزیده‌ی او است و بر خاندان پاک او باد.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا