بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای پانزدهم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت هنگام مریضی

خدایا تو را ستایش می‌کنم بر نعمت سلامتی بدن که شب و روزم را با آن سپری می‌کنم و باز تو را ستایش می‌کنم بر علت و مرضی که بر جسمم احداث نمودی (چون‌که کفاره‌ی گناهان است) و نمی‌دانم که ای خدای من که کدام یک از این دو حال به شکر تو سزاوارتر و کدام یک از این دو وقت به حمد تو شایسته‌تر است، آیا وقت تندرستی که از نعمت‌هایت که روزیم فرمودی و نشاطم دادی تا به دنبال رضا و خشنودی‌ات روم و نیرو بخشیدی تا بر طاعتت موفق شوم، یا اوقات مرض و بیماری که به سبب آن مرا از کدورت گناه پاک گردانیدی و نعمت‌هایی که به من ارزانی داشتی تا دوش مرا از بار گناهان سنگین سبک سازی و روح مرا از فرورفتن در منجلاب معاصی پاک و مهذب گردانی و برای توبه و انابه به درگاهت متذکرم فرمایی و از برکت احسان قدیمت گناهانم محو کردی و در حال بیماری آنچه را که نویسندگان اعمال از کارهای نیکو برایم نگاشتند، نه در قلبم خطور می‌کرد و نه بر زبانم جاری می‌شد و نه از جوارحم بر می‌آمد، بلکه به صرف کرم و احسان تو بوده.
بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و آنچه برایم پسندیدی محبوب من بگردان و آنچه بر من وارد کردی آن مشکل را بر من آسان فرما و مرا از پلیدی کارهای گذشته‌ام پاک کن و بدکاری‌های پیشینه‌ام را محو فرما و باز بر من حلاوت تندرستی را بچشان و چنین کن که از این گرفتاری به سوی عفوت درآیم و از لغزشگاه به آمرزشت متحول شوم و رهایی از غم و اندوه به آسایش به یاد حضرتت خلاصی بخش و از این سختی به گشایش حال و فرج لطفت به ساحل سلامتم برسان ای خدای من که همانا تویی خدای با فضل و احسان و بخشنده‌ی بی‌عوض و بزرگوار با عزت و جلال.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا