بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای هشتم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت در پناه بردن به خدا

بار الها به تو پناه می‌برم از هيجان حرص و تسلط قوه‌ی خشم و غضب، و غلبه‌ی حسد، و كم صبری، و كمی قناعت بر حلال، و بدخویی، و فشار شهوت‌ها، و تعصب‌های ناهنجار، و پيروی از هوی و هوس، و کناره‌گیری از مسير هدايت، و از خواب غفلت، و به ظاهر پرداختن، و ترجيح باطل بر حق، و اصرار بر گناه، و كوچك شمردن افراد بی‌بضاعت، و بد رفتاری با زيردستان، و ناسپاسی نسبت به نيكوكاران و ياری ستمگران و واگذاشتن مظلومان و درماندگان، و (به تو پناه می‌بريم) از آنكه به كاری پردازيم كه حق و سزاوار ما نباشد يا آنكه در علمی كه بدان دانا نيستيم به دروغ سخنی بگوييم؛ و به تو پناه می‌بريم از اينكه برای كسی دام نيرنگ بگشاييم و دچار خودستایی و آرزوهای تمام نشدنی شويم، به تو پناه می‌بريم از قصد ناروا، و كوچك شمردن گناه، و تسلط اهريمن بر ما، و هم از آنكه فتنه و فساد روزگار به ما دست يابد و (نكبت ايام) و ستم سلطان. به تو پناه می‌بريم از اسراف‌کاری، و نيافتن مقدار كفاف، و به تو پناه می‌بريم از شماتت دشمن، و از آنكه به امثال خود محتاج گرديم، و تنگی روزی، و مرگ با تهی‌دستی (بدون توشه‌ی آخرت) و درحالی‌که مهيای آن نباشيم؛ و به تو پناه می‌بريم از آن حسرت و مصيبت بزرگ و بالاترين بدبختی، و سوءِ عاقبت و محروميت از پاداش، و فرا رسيدن كيفر.
بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و من و تمام مؤمنین و مؤمنات را از تمام آنچه ياد كردم بركنار دار «يا ارحم الراحمين».

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا