بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای سی و هشتم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت در عذرخواهی از تضییع حقوق

بار الها من به درگاه تو عذر می‌خواهم از این (گناه) که مظلومی در حضورم به او ستمی شده باشد و من او را یاری نکرده باشم و از این (گناه) که احسانی درباره‌ی من شده باشد و من شکر آن را بجا نیاورده باشم و از این (گناه) که بدکرداری از من عذر خواسته باشد و عذرش را نپذیرفته باشم و از این (گناه) که تنگدستی از من خواهشی نموده باشد و من او را بر خود ترجیح نداده باشم و از این (گناه) که حقی از حقوق مؤمنی بر ذمه‌ام مانده باشد و من آن را ادا نکرده باشم و از این (گناه) که عیب مؤمنی بر من ظاهر شده باشد و من آن را نپوشانده باشم و از هر گناهی که برایم پیش آمده و از آن دوری نکرده‌ام عذر می‌خواهم.
بار الها از همه‌ی آن‌ها و نظایرشان عذر می‌خواهم، عذری که با ندامت و پشیمانی مقرون است و مرا از نظایر آنچه گذشت باز دارد، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و پشیمانیم را بر لغزش‌هایی که دچارشان شده‌ام و تصمیمم بر ترک هر معصیت دیگر که بعداً در معرض آن قرار می‌گیرم (این ندامت و پشیمانی و تصمیم) را توبه‌ی من قرار ده که موجب محبت و لطف تو با من شود ای دوستدار توبه کنندگان.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا