بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای سی ام صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت در یاری جستن از خدا برای ادای دین

بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از دینی که رخسارم را فرسوده می‌کند (آبرویم را می‌ریزد) عافیت بخش، دینی که آبرویم را می‌برد و ذهنم را پریشان می‌سازد و فکرم را پراکنده می‌نماید و کارم در علاجش به طول می‌انجامد و به تو ای پروردگارم پناه می‌برم از غصه‌ی قرضمندی و فکر آن و گرفتاری و بی‌خوابی‌اش، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از رنج و غصه‌ی آن پناه ده.
پروردگارا به تو پناه می‌برم از ذلت و خواری آن در زندگی دنیا و از عقوبت و وزر وبال آن پس از مرگ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا با توانگری و دارایی فراوان با رسیدن روزی در حد کفایت، از غصه‌ی دیونم رهایی بخش، خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا از اسراف و زیاده روی باز دار و به بذل و بخشش به نیازمندان و میانه‌روی در معاش استوار فرما و به الهام خود حسن تقدیر بیاموز و به لطف و کرمت مرا از تبذیر و اسراف نگهدار و روزیم را از راه‌های حلال برسان و انفاقم را در موارد خیر قرار ده.
ای خدا و آن مال و ثروتی که ایجاد کبر و غرور کند و یا موجب ظلم و ستم گردد و یا سبب طغیان و سرکشی شود از من دور بدار. بار الها هم‌نشینی با فقرا را برایم دلپسند ساز و مرا با نیروی صبر بر هم‌نشینی ایشان کمک فرما و آنچه از تجملات دنیای فانی از من بازگرفتی، در گنجینه‌های باقی خود برایم ذخیره کن و آنچه از چیزهای بی‌ارزش آن در اختیارم گذاشتی و ابزاری که اکنون به من عطا کردی آن را وسیله‌ای برای رسیدن به جوار رحمتت و پیوستن به مقام قربت و راهی به بهشت قرار ده که تو صاحب فضل عظیم و بخشنده‌ی کریمی.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا