بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای دوم صحیفه سجادیه

درود بر محمد (ص) و آل اطهارش

حمد و ستايش خدای متعال را كه با بعثت حضرت محمد (ص)، كه درود خدا بر او و خاندانش باد، بر ما منّت گذاشت و اين شرف را از ميان تمام امّت‌های گذشته و نسل‌های قبل، به ما اختصاص داد و اين نعمت بزرگ را به قدرت كامل خود به ما عطا كرد، آن قدرتی كه از هيچ امر بزرگ و عظیمی عاجز نيست و کوچک‌ترین چيز هم از محيط علم و قدرتش محو و ناپديد نخواهد شد.
پس ما را سرآمد امّت‌ها قرار داد و گواهان بر منكرين نمود و شمار اندك ما را بر گروه‌های انبوه افزونی داد، بار الها درود فرست بر محمد (ص) كه امين تو بر وحی و برگزيده‌ات از خلايق و شايسته‌ی تو از بندگانت است، او كه امام رحمت و پيشوای خير و كليد بركت بود، جان عزيزش را به رضای تو بر کف نهاد و تن نازنين خود را در معرض رنج‌ها قرار داد و در راه دعوت به تو با خويشاوندان خويش مبارزه كرد و به خاطر رضای تو با خاندانش ستيز نمود و جهت احيای دينت با آنان قطع رابطه كرد، نزديكانی را به خاطر ايمان نياوردنشان طرد نمود و بيگانه‌ها را به پاس پذيرش و گرايششان به خود نزديك كرد، در راه تو دوستی افراد دور و دشمنی افراد نزديك را برگزيد و در راه تبليغ رسالت تو سخت كوشيد و خستگی فراوان در راه دعوت به آيين تو به خود هموار نمود و تمام نيرويش را مبذول داشت، به بلاد غربت و ناشناس هجرت كرد و از زادگاه و وطن خويش و آنجا كه سال‌ها بدان انس گرفته بود كوچ كرد و در اين فداكاری هدفی جز اعظام دين تو و پيروزی و غلبه بر اهل كفر نداشت تا اينكه آنچه نسبت به دشمنانت تصميم گرفته بود انجام شد،
و هر برنامه‌ای‌ كه جهت دوستانت در نظر گرفته بود عملی گشت و بر اصلاح امور امّت قيام كرد درحالی‌که ياری تو را در فتح و پيروزی می‌طلبيد و با نيرو گرفتن از یاری‌ات بر ضعف خود فایق آمد و بت پرستان را در خانه‌هايشان از پای درآورد و مركز آنان را مورد حمله قرارداد تا آنكه بر ظهور شرع و اعلای كلمه‌ی توحيد حضرتت با وجود كراهت مشركان موفق گشت.
پروردگارا، او را به پاس رنج‌ها و سختی‌هايی كه در راه رضای تو كشيد به بالاترين درجه از بهشت ترقی ده، آن‌چنان كه هيچ هم سنگ و هم منزلت نداشته باشد و هيچ فرشته‌ی مقرب يا پيامبر مرسلی به آن مقام و منزلت نرسد. ای آنكه وعده‌های او نافذ بوده و به قول خود وفادار است، آن مقام شفاعت كبری در روز قيامت را كه به او در حق پاكان اهل‌بیتش و اهل ايمان از امتش وعده فرمودی به احسن وجه عطا فرما و ای آنكه گناهان بندگان را به چندين برابر حسنات مبدل كنی همانا كه تو دارای فضل عظيمی.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا