بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت برای پدر و مادرش

بار الها بر محمد بنده و پیامبرت و بر خاندان پاکش درود فرست و ایشان را به بهترین درود‌ها و رحمت‌ها و برکت‌ها و سلام خود امتیاز ده و پدر و مادر مرا بار الها به گرامی بودن نزد تو و درود از سویت اختصاص ده ای بخشنده‌ترین بخشندگان.
بار الها بر محمد و آلش درود فرست و علم آنچه را که درباره‌ی ایشان بر من واجب است به من الهام فرما و آموختن همه‌ی آن واجبات را به طور کامل برایم فراهم ساز و آنگاه که مرا به عمل به آنچه الهام نمودی بگمار و مرا در آن علم و دانشی که بصیرت عطا فرمودی به عمل با شوق و نشاط موفق دار که طبق آن علم مشتاقانه به عمل پردازم تا حدی که هیچ عملی از آنچه به من آموختی از من فوت نگردد و هنگام عمل به آن وظایف بر اعضایم سنگینی نکند.
بار الها بر محمد و آلش درود فرست همچنان که ما خاندان نبوت را با انتساب به او شرف بخشیدی و بر محمد و آلش درود فرست همان‌گونه که به وسیله‌اش برای ما اهل‌بیت حق امامت (و محبت و اطاعت) بر خلق عطا فرمودی.
پروردگارا ابهت و جلال پدر و مادرم را در نظرم چون ابهت و شکوه سلطان جائر بگردان و توفیق ده همچون مادر مهربانی درباره‌ی ایشان نیکی کنم و این فرمان‌برداری و نیکی درباره‌ی آنان را در دیده‌ام از خواب در چشم خواب‌آلود مطلوب‌تر و در کامم از شربت گوارا در مذاق تشنه‌کامان گواراتر ساز تا خواست والدینم را بر خواست خودم ترجیح دهم و خشنودی آنان را بر خشنودی خود برگزینم و نیکی‌هایشان را درباره‌ام هرچند کم باشد افزون بینم و نیکی‌های خود را درباره‌شان گرچه بسیار باشد اندک شمارم، خدایا صدایم در برابرشان ملایم و سخنم را برایشان خوشایند و خویم را برایشان نرم ساز و دلم را بر آنان مهربان نما و مرا نسبت به آن دو سازگار و مشفق گردان.
خدایا به آنان در مقابل پرورش من پاداش ده و به سزای گرامی داشتنم مزدشان ده و آنچه را در کودکی برایم منظور داشته‌اند منظور فرما، بار الها هر آزار یا ناخوشایندی که از سوی من به آنان رسیده یا حقی که از آنان ضایع کرده‌ام، موجب آمرزش گناهان و بلندی درجات و فزونی حسنات ایشان قرار ده‌، ای کسی که بدی‌ها را به چندین برابرش از خوبی‌ها تبدیل می‌کنی.
بار الها هر تندروی در گفتار که با من کرده‌اند یا زیاده‌روی در کاری، یا تضییع حقی از من یا کوتاهی در وظیفه نسبت به من روا داشته‌اند پس آن را برایشان بخشیدم و از آن گذشتم و از تو می‌خواهم که بار مجازات آنان را از دوششان برگیری، چون نسبت به خویش به آنان بدگمان نیستم و هیچ‌گونه سهل‌ انگاری از ایشان در مهر ورزی نسبت به خویش سراغ ندارم و از رفتارشان، پروردگارا ناراضی نیستم، چه حقّشان بر من واجب‌تر و احسانشان به من قدیم‌تر و منّتشان بر من بیشتر از آن است که بخواهم با آنان معامله‌ی پایاپای عادلانه داشته، یا مقابله به مثل کنم، وگرنه ای خدای من رنج‌ها که در تربیتم کشیده‌اند و خستگی‌ها که در نگهداریم متحمل شدند و تنگی که بر خود روا داشتند تا بر من گشایش دهند کجا خواهد شد؟ هرگز آنان نمی‌توانند حقشان را از من استیفا کنند و من نمی‌توانم از عهده‌ی حقشان برایم، یا وظیفه‌ی خدمتشان را به جا آورم. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا یاری فرما ای خدایی که بهترین کسی است که از او یاری طلبند و مرا (بر هر کار خیری) موفق بدار ای هدایت‌کننده‌ترین کسی که به سویش رغبت کنند و مرا در زمره‌ی کسانی که عاقّ والدین باشند قرار مده، آن روز که هر کس به سزای کار خویش می‌رسد و ستمی به او نمی‌شود.
بار الها بر محمد و ذریّه‌اش درود فرست و پدر و مادر مرا به عطایی نیکوتر از آنچه به پدران و مادران بندگان مؤمنت بخشیده‌ای اختصاص ده، ای مهربان‌ترین مهربانان، بار الها یاد ایشان را در پی نمازها و هیچ لحظه‌ای از لحظه‌های شب و هیچ ساعتی از ساعت‌های روز از خاطرم مبر، بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به‌وسیله‌ی دعایم درباره‌ی ایشان و ایشان را به سبب مهربانی‌شان درباره‌ی من مشمول آمرزش قطعی قرار ده و با شفاعتم از آنان خشنود شو و ایشان را با گرامی داشت به سرمنزل‌های سلامت برسان.
بار الها اگر ایشان را پیش از من آمرزیدی آنان را شفیع من ساز و اگر مرا پیش از آنان آمرزیدی مرا شفیعشان کن تا در پرتو مهربانی‌ات در سرای کرامت و محل آمرزش و رحمتت گرد آییم، زیرا که تو صاحب فضل عظیم و نعمت قدیم هستی و تو مهربان‌ترین مهربانانی.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا