بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت برای فرزندانش

بار الها بر من منت‌ گذار به باقی ماندن فرزندانم و به شایسته ساختن آنان برای من و بهره‌مند شدنم از ایشان، خدایا عمرشان را طولانی کن و بر مدّت زندگی‌شان بیفزا و خردسالشان را برایم پرورش ده و ناتوانشان را نیرومند کن و بدن‌هایشان را برای من سالم بدار و دینشان را قوی و اخلاقشان را نیکو گردان؛ و هم به جان و اعضایشان و هر چیز از کارشان که مورد اهمیت من است عافیت ده و برای من و بر دستم روزی‌شان را افزون ساز و آنان را نیکوکار و پرهیزکار و با بصیرت و شنوای سخن حق و مطیع تو و دوستدار و خیرخواه اولیایت و متنفر و معاند از تمام دشمنانت قرار ده. آمین.
بار الها بازویم را به‌وسیله‌ی ایشان محکم گردان و نابسامانیم را به ایشان اصلاح فرما و جمعیتم را به ایشان فزونی ده و مجلس و محفلم را به وجودشان بیارای و نام نیکم را به‌وسیله‌ی ایشان زنده بدار و در غیبت من امورم را به‌واسطه‌ی آنان کفایت فرما و ایشان را دوستدار من قرار ده و بر من عطوف و مهربان ساز، توجهشان را به سوی من و با استقامت قرارشان ده و همه را مطیع فرما و تارک عصیان من بگردان تا نسبت به من نافرمانی و بدی و مخالفت و خطا نکنند و مرا در تربیت و تأدیب و نیکی درباره‌ی ایشان یاری ده و از جانب خود علاوه بر این اولاد ذکوری به من ببخش و آن را برای من مفیدتر کن و ایشان را یاور من در خواسته‌هایم ساز و من و دودمانم را از شیطان رجیم حفظ فرما، همانا تو ما را آفریدی و امر و نهی کردی و ما را به سوی پاداش انجام واجبات تشویق نمودی و از کیفر عقاب بیم دادی و برای ما دشمنی قرار دادی که ما را بفریبد و او را بر ما سلطه‌ای دادی که ما را بر او چنین سلطه‌ای نیست، او را در سینه‌هایمان جای دادی و در مجاری خونمان روان ساختی، اگر ما غافل شویم او غافل نمی‌شود و اگر ما فراموش کنیم او فراموش نمی‌کند، آن دشمن غدّار (به دروغ و فریب) ما را از عقاب ایمن می‌سازد و از غیر تو می‌ترساند، اگر به انجام کار زشتی تصمیم بگیریم ما را تشویق می‌کند و چون به کار نیک رو آوریم ما را سست می‌کند، شهوت‌ها را در سر راهمان می‌گسترد و ما را به سوی شبهه‌ها میراند، اگر به ما وعده‌ای دهد دروغ می‌گوید و اگر امید می‌دهد وفا نمی‌کند و چنانچه تو نیرنگ و فریبش را از ما دور نسازی ما را گمراه می‌کند و اگر تو نگهدار ما نباشی دچار لغزش خواهیم شد، خدایا تو تسلط او را بر ما مغلوب و مقهور سلطنت و قدرت خود بگردان تا آنکه به‌واسطه‌ی کثرت دعاهای ما به درگاه حضرتت، شیطان را از آزار ما به حبس و زندان درافکنی که از کینه و مکرش در امان باشیم و در صف معصومان درآییم.
خدایا همه‌ی خواسته‌هایم را عطا کن و همه‌ی حوایجم را برآور و مرا از اجابت دعا محروم مساز درحالی‌که آن را ضمانت نمودی و حجابی بین خود و دعایم قرار مده درحالی‌که دستور دعا دادی و هر چه موجب صلاح دنیا و آخرتم شود به من مرحمت کن چه در دعا ذکر کردم یا فراموشم شد و چه به درگاهت اظهار داشتم و یا در دل پنهان نمودم و چه آشکارا خواستم یا در نهان.
خدایا در تمام این دعاها و درخواست‌هایم از درگاهت مسألت می‌نمایم مرا از اصلاح کاران و درستکاران و رستگاران و کامیابان عالم قرار ده، آنان که از درخواستشان به درگاه حضرتت رستگار و کامروا شدند و به سبب توکلشان به تو از لطف و رحمتت محروم نگشتند، آنان که چون به تو پناهنده شدند در پناهت محفوظ گردیدند و در تجارتی که با تو کردند سود و بهره‌ی کامل یافتند، آنان که در جوار عزتت آرمیدند و به فضل جود و کرم و رحمت واسعه‌ات روزی وسیع و حلال نصیبشان شد، آنان که به لطفت از خواری به عزت رسیده و در سایه‌ی عدالت از ظلم در امان مانده و به رحمتت از بلا عافیت یافته و به برکت بی‌نیازی‌ات از فقر توانگر شده و به نگهداری‌ات از گناهان و لغزش‌ها و خطاها مصون مانده و بر اثر طاعتت توفیق خیر و راه راست و درستی یافته و در پرتو قدرتت بین آنان و گناهان فاصله افتاده و هرگونه نافرمانی تو را رها کرده و در سایه‌ی لطف و عنایتت آرمیده‌اند.
بار الها، همه‌ی این‌ها را در سایه‌ی توفیق و رحمتت به ما عطا کن و ما را از عذاب جهنم ایمن دار و به تمام مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات مانند آنچه را که برای خود و فرزندانم در زندگی کنونی و آینده‌ی آخرت خواستم عطا فرما که تو به ما نزدیکی و دعای ما را می‌شنوی و اجابت می‌فرمایی و به همه‌ی امور عالم دانایی و گنه‌کاران را بخشنده‌ای و با بندگان رئوف و مهربانی و ما را از نعمت‌های دنیا و آخرت بهره‌مند ساز و از عذاب جهنم نگهدار.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا