بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت هرگاه رزق برای او تنگ می‌شد

پروردگارا تو ما بندگان را در (کمی و زیادی) رزق و روزی‌مان مورد امتحان قرار دادی و ما دچار سوءِ ظن شدیم و در (کوتاهی و طول) عمرمان ما را امتحان فرمودی و ما گرفتار آرزوهای دراز (طول امل) شدیم و روزی خود را از خلق که همه روزی خوار تو اَند درخواست کردیم و در عمر خود به سبب آرزوهای دراز به عمر دراز معمّران طمع بستیم، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و به ما یقین صادق و راسخ و درستی عطا فرما که ما را از رنج طلب (چیزی که برای ما مقدر نفرموده‌ای) باز دارد و اطمینان و وثوق خالصی به ما الهام فرما که آن اعتماد خالص به حضرتت مانع از شدت کوشش در امر معاش و تحمل سختی و تعب روزگار شود و وعده‌ای را که در وحی خود تصریح کرده‌ای و در کتاب خود به دنبالش قسم یاد فرموده‌ای وسیله‌ی قطع اهتمام ما به روزی که تو خود متعهد آن شده‌ای بنما و پایانی برای اشغالات قلبی ما (به آنچه متکلفش گشته‌ای) قرار ده، زیرا گفته‌ای و گفتار تو حق و راست‌ترین گفته‌هاست و قسم یاد کردی و قسم تو درست‌ترین قسم‌هاست، آنجا که در کتاب خود فرموده‌ای (ای بندگان) روزی شما و آنچه به آن وعده داده می‌شوید در آسمان است سپس فرمودی قسم به پروردگار آسمان و زمین که همانا آن حق است بدان سان که شما با هم سخن می‌گویید.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا