بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای بیستم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت در مکارم اخلاق

خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او و ایمان مرا به کامل‌ترین مراتب ایمان برسان و یقین مرا بهترین یقین‌ها قرار ده و نیت مرا بهترین نیت‌ها و عمل مرا به نیکوترین اعمال پایان رسان. خدایا به لطف و کرمت نیت (خیر) مرا افزون نما و یقین مرا به‌وسیله‌‌ی آنچه در نزد توست استوار ساز و به قدرت (کامله‌ی) خود تبهکاری‌های مرا اصلاح فرما.
خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او و کفایت نما از من آنچه را اهتمام به آن مرا مشغول کرده و مشغول دار مرا به آنچه فردای قیامت مرا بدان بازخواست کنی و ایّام عمرم را فراغتی بخش تا به کاری که برای آنم آفریده‌ای پردازم و مرا (از خلق) بی‌نیاز کن و بر من روزی خودت را گشایش ده و مرا با مهلت دادن مورد آزمایش قرار مده و عزتم ده و مرا به صفت تکبّر مبتلا مساز و به عبادتت وادارم کن (توفیق عبادت مرحمت فرما) و عبادتم را با عُجب و خودبینی تباه مساز و کار خیر مردم را به دست من جاری نما ولی آن را با منّت گذاری من از بین مبر و عالی‌ترین مراتب اخلاق را نصیبم گردان و مرا از فخر فروشی نگهدار.
خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او و قدر و منزلت مرا در میان مردم بالا مبر جز اینکه به همان اندازه مرا نزد خودم ذلیل گردانی (تا مایه‌ی غرور من نشود) و هیچ‌گونه عزتی در ظاهر برایم پیش نیاوری جز اینکه به همان قدر ذلت و خواری در باطن ذاتم کرم فرمایی.
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و بهره‌مند ساز مرا به هدایتی شایسته که چیزی را به آن تبدیل نکنم و راه حقّی که از آن منحرف نشوم و نیّت خیری که در آن تردید نکنم. مرا عمری طولانی عطا کن مادامی که عمرم در راه طاعتت صرف شود پس هرگاه عمرم چراگاه شیطان گردد آن زمان قبض روحم نما پیش از آنکه خشم تو بر من سبقت گیرد یا غضب تو در مورد من حتمی گردد.
بار الها در من هیچ صفت ناپسندی باقی مگذار جز آنکه (آن صفت نکوهیده را) اصلاح فرمایی و هیچ عیبی که مایه‌ی سرزنش باشد در من باقی مگذار جز آنکه نیکویش گردانی و هیچ فضیلت و کرامتی که در من ناقص باشد رها نفرما جز آنکه آن را به کمال رسانی.
خدایا درود فرست بر محمد و خاندان محمد و مبدل ساز برای من بغض و کینه‌ی کینه توزان را به دوستی و محبت و حسد اهل ستم را به لطف و مودت و بدگمانی مردم شایسته را در حقّ من به حسن ظن و اعتماد (بدل فرما) و دشمنی نزدیکانم را به دوستی، و آزار و عقوق خویشاوندانم را به نیکی و احسان بدل گردان و خوار کردن نزدیکان مرا مبدّل به نصرت و یاری فرما و دوستی ظاهری اهل مکر و مدارا را با من به محبت حقیقی (مبدّل ساز) و بد رفتاری معاشرت کنندگان را با من به خوش رفتاری، و تلخی ترس از ستمکاران را به شیرینی امنیت مبدل ساز.
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و قرار ده برای من دست نیرومندی بر هر که در حقّم ظلم کرد و به من نیروی انتقام عطا فرما و زبان مرا با هر که با من مخاصمه کند گویا گردان و بر هر که با من دشمنی کند پیروزم کن و در برابر آنان که با من مکر و حیله کنند چاره‌ای عطا کن و در مقابل کسی که در تنگنایم قرار دهد نیرو مرحمت فرما و بر ابطال کلام هر که مرا نکوهش کند قدرت بخش و از هر که تهدیدم کند سلامت بدار و مرا به فرمان‌برداری از کسی که یاریم دهد موفّق دار و به پیروی از کسی که به راه راست هدایتم کند وادار.
پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و استوارم دار تا جواب دهم کسی را که با من خیانت کند به خیرخواهی و پاداش دهم کسی را که ترکم کرده به نیکی و تلافی کنم هر کس که مرا محروم کرده به بخشش و مکافات کنم آنکه پیوند از من بریده به پیوستگی و مخالفت کنم با کسی که غیبتم کند با ذکر خوبی، و نیکی را سپاس‌گزار باشم و از بدی چشم پوشی کنم.
خدایا درود فرست بر محمد و آل او و زینت ده مرا به زینت نیکوکاران و بپوشان مرا زینت پرهیزکاران را در گسترش عدل و فرو بردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و ایجاد اتحاد میان مسلمانان پراکنده و اصلاح اختلاف‌ها و آشتی دادن آن‌ها و آشکار ساختن معروف و خوبی‌ها و پنهان داشتن عیب‌های دیگران و خوش‌رویی و فروتنی و خوش‌رفتاری (خوش سیرتی) و بی‌تکبری و نداشتن باد نخوت و سبقت گرفتن به سوی فضیلت و از خود گذشتگی در احسان و ترک عیب‌جویی و سرزنش مردم و بخشش به غیر مستحق و گفتار حق اگرچه گران و سخت باشد و اندک شمردن کار نیکم اگرچه بسیار باشد از گفتار و کردارم؛ و بسیار شمردن بدی‌هایم از گفتار و کردارم هرچند اندک باشد و تکمیل فرما این‌ها را برایم به پیوستگی و پایداری در طاعت و ملازمت با جماعت مسلمین و دوری از اهل بدعت و کسانی که به رأی ساختگی خود عمل می‌کنند (مدعیان باطل و دین تراشان جاهل اصحاب رأی و قیاس).
خدایا درود فرست بر محمد و آل او و مقرّر دار برایم وسیع‌ترین روزیت را آنگاه که پیر شوم و نیرومندترین نیرویت را در من قرار ده هنگامی که وامانده باشم و مرا به تنبلی در عبادت مبتلا مگردان و نه به کوری و گمراهی از راهت، نه به طلب آنچه بر خلاف دوستی توست و نه به همراهی از کسی که از تو جدا شده و نه جدا شدن از کسی که با تو همراه گشته. خدایا بر من مقرّر فرما که به هنگام گرفتاری تنها رو به تو آورم و به هنگام حاجت و نیازمندی از تو درخواست کنم و موقع فقر و تنگدستی به درگاه تو تضرع و زاری نمایم و مرا به هنگام ناچاری و اضطرار به کمک خواستن از غیر خودت آزمایش مفرما و به خضوع و ذلتِ سؤال از درگاه غیر خود وقت فقر و درماندگی مبتلا مگردان و هنگام ترس و هراس نزد غیر خود زار و نالان مساز که این‌ها مرا مستوجب خواری و قهر و اعراض تو و منع از لطف و احسانت خواهد ساخت ای مهربان‌ترین مهربانان.
خدایا چنان کن که آنچه شیطان در دلم القا می‌کند و به خاطرم افکند از آرزوها و بدگمانی و حسد (آفات دل) همه را مبدّل گردان به تذکر عظمتت و اندیشه در قدرتت و فکر و تدبیر در محو دشمنانت و آنچه را (شیطان) بر زبانم جاری سازد از تلفظ فحش و ناسزا گفتن و یا هرزه‌گویی و یا بدگویی و ریختن آبروی دیگران و یا شهادت باطل و یا غیبت کردن مؤمنی غائب یا دشنام به مؤمن حاضر و مانند این صفات ناپسند (آفات زبان) همه را مبدل کن به ذکر حمد خودت و غرق شدن در ثناگویی‌ات و گرویدن بر مجد و عظمتت و سپاسگزاری در برابر نعمتت و اعتراف به احسانت و شمارش نعمت‌هایت.
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و از تو درخواست می‌کنم که به من هرگز از خلق ظلم و ستمی نرسد در صورتی که تو قادر بر دفع آن ظلمی و نیز من در حق احدی ظلم نکنم در صورتی که تو قادری که مرا از ظلم کردن نگهداری و گمراه نگردم درحالی‌که تو بر هدایتم توانایی و نیازمند نشوم البته با اینکه گشایش روزیم از جانب تو است و هرگز طغیان و سرکشی نکنم با آنکه هستی و دارایی من از توست.
خدایا به سوی مغفرت و آمرزش تو وارد شدم و به درگاه عفوت عزم کردم و به سوی بخشش تو مشتاقانه شتافتم و به فضل و کرم تو اعتماد ورزیدم و چیزی که موجب آمرزش من باشد نزدم نیست و در اعمالم کاری که به آن مستحق بخشایش تو گردم وجود ندارد و بعد از محکوم کردن خودم، چیزی برایم نمانده جز فضل و کرمت پس رحمت فرست بر محمد و خاندان او و تفضّل کن بر من. خدایا زبانم را به هدایت گویا ساز و پرهیزکاری را به من الهام کن و به آن عملی که نیکو و پاکیزه‌تر است موفق بدار و مرا بدان چه برای تو پسندیده‌تر است بگمار، خدایا مرا به نیکوترین راه وادار و مقرر فرما که به آیین تو بمیرم و زنده شوم.
خدایا درود فرست بر محمد و خاندان محمد و بهره‌مندم ساز به اعتدال و میانه‌روی و چنان کن که اهل صلاح باشم و از راهنمایان به راه راست و از بندگان شایسته و در روز قیامت پیروزی و رستگاری نصیبم فرما و در عبور کردن از کمینگاه روز رستاخیز سلامتم بدار.
خدایا بگیر برای خود از نفس من آنچه که موجب خلاصی او گردد و بجای گذار برای خودم از نفسم آنچه را که اصلاحش کند، زیرا نفس من در هلاکت است مگر آنکه تو او را نگهداری (خدایا نفس مرا پیوسته به آنچه رضای توست که همان سبب خلاصی و نجاتش است مشغول دار و برای نفسم جهت برطرف کردن نیازهایش به قدری که موجب اصلاحش است باقی بگذار).
خدایا تویی ذخیره‌ام هنگام حزن و اندوه و تویی جایگاه توشه‌ی من (چشم امیدم به توست) هرگاه از همه جا محروم شوم و به تو استغاثه کنم، هرگاه دچار غم و اندوه شوم و نزد توست عوض آنچه را که از دست برود و اصلاح هر چه تباه گردد و تغییر آنچه مورد رضایت تو نیست (تمام امور به دست قدرت توست) پس منّت گذار بر من به دادن عافیت پیش از آمدن بلا و به توانگری و وسعت قبل از طلب و درخواست و به ارشاد به راه حق قبل از گمراهی، و کفایت نما از من رنج و آزار رساندن بندگانت را، پروردگارا عطا کن به من آسایش روز معاد را و ببخش به من راهنمایی کردن نیکو را.
و درود فرست بر محمد و آل او و به لطف و کرمت هر بدی را از من دفع کن و غذایم ده به نعمت خودت و اصلاحم فرما به کرمت و درمانم نما به خیر و احسانت و در سایه‌ی حمایت خودت قرارم ده و لباس خشنودی‌ات را به من بپوشان و موفقم بدار هرگاه مشکل شود بر من کارها به بهترین و درست‌ترین آن‌ها و هنگام تشابه کارها به پاکیزه‌ترین آن‌ها و هرگاه ملت‌ها با اختلاف برخیزند به بهترین و پسندیده‌ترین آن‌ها.
خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او و تاج کفایت و لیاقت (و بی‌نیازی از خلق) بر سرم نه و ولایت نیکو نصیبم کن (و به حسن دوستی خود و یاری من قیام فرما) و صدق هدایت به من ببخشای (هدایتم را ثابت و راسخ گردان) و به وسعت روزی آزمایشم نکن و زندگانی خوش و راحتی به من عطا کن و زندگی مرا رنج و سختی روی سختی قرار مده و دعایم را به سوی خودم بازمگردان، زیرا که برای تو ضدّی قرار ندادم (برای تو شریکی قائل نیستم) و با تو مثل و همانندی را نمی‌پرستم. پروردگارا درود فرست بر محمد و خاندان او و مرا از اسراف بازدار و روزیم را از تلف حفظ نما و دارایی‌ام را بابرکت کن و در آنچه انفاق می‌کنم به راه حق راهنمایی‌ام فرما.
خدایا درود فرست بر محمد و آل او و مرا از رنج و مشقّت تحصیل روزی بی‌نیاز کن و روزیم را بدون زحمت از جایی که گمان آن را ندارم برسان تا در طلب رزق و روزی از عبادتت بازنمانم و رنج و سنگینی بار کسب (پیامدهای ناگوار و احیاناً گناه آن) را بر دوش نکشم.
خدایا با نیرو و قدرت لایزالت آنچه را می‌طلبم به من عطا کن و به عزت خودت از آنچه در هراسم پناهم ده، پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و آبروی مرا به توانگری نگهدار و منزلتم را به تنگدستی پست مکن که از روزی‌خوارانت روزی طلبم و دست به سوی مردم ناباب دراز کنم آنگاه به ستایش عطاکننده متمایل شوم و به نکوهش منع کننده مبتلا گردم، درحالی‌که زمام امر عطاها و منع‌ها به دست توست نه ایشان.
پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا تندرستی در عبادت و آسایش در پارسایی (و بی‌اعتنایی به دنیا) و علم مقرون با عمل و پرهیزکاری توأم با میانه‌روی و اعتدال روزی فرما، خدایا روزگارم را با عفو و گذشت خویش به پایان برسان و در امیدواری به رحمتت آرزویم را محقق ساز و در تمام احوال عملم را نیکو گردان.
خدایا درود فرست بر محمد و خاندان او و مرا به هنگام غفلت بیدار ساز و در روزگار مهلت (ایام دنیا) به طاعت خود وادار و برایم به سوی محبتت راه سهل و آسانی را بگشا (پیوسته خواست و اراده‌ی من انجام طاعت و پرهیز از محرمات باشد) که خیر دنیا و آخرت را به‌وسیله‌ی آن برایم کامل فرمایی.
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد مانند بهترین درود و رحمتی که بر یکی از بندگانت قبل از او فرستاده‌ای و یا پس از وی خواهی فرستاد (تا روز قیامت) و ما را از نعمت‌های دنیا و آخرت بهره‌مند ساز و به حق رحمتت از عذاب دوزخ نگهدار.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا